Water is essentieel voor wonen, werken, recreeren: leven. Waterkennis is een onmisbaar ingredient om effectief en efficient met deze essentiele bron om te gaan. Van sanitatie, drinkwater, waterkracht tot waterveiligheid. Alle kanten van water, waterbeheer en watermanagement hangen met elkaar samen, Soms te veel, vaak te weinig, soms te zout, soms vervuild.

het duurzaam omgaan met water vereist kennis van zaken en overzicht binnen het werkveld. kennisdelen is een voorwaarde voor ontwikkeling, verbetering en innovatie..

H2video.nl richts zich al z0’n 10 jaar op het vastelggen van waterkennis op video. Deze etalage site stowavideo.nl is slechts één voorbeeld van waterkennis in de etalage. Maak er gebruik van.

Meer informatie: info at h2video.nl – Stefan Flos – 06 – 28 0808 27