HDSR16 | Demo | P03 Hec-Ras – S. Bosch – hydroconsult

Download iPDF van de presentatie: http://www.stowavideo.nl/pdf/161122/161122_HDSR_inundatie_P03.pdf

Inundatie? Reken maar! – Modellen: 3Di – Hec/Ras – Tygron Engine – InfoWorks – Telemac – D-Hydro – Mike – Sobek/Simgro – Wolk
http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/waterbeleid-0/omgaan-wateroverlast/

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Kockengen casus doorgerekend met meerdere modelconcepten: 3Di, Sobek-Simgro, Hec-Ras, Wolk, in4d, etc. Dit heeft een grote oogst aan interessante inzichten opgeleverd die het hoogheemraadschap graag wil delen en bediscussiëren. Daarom organiseerde het Hoogheemraadschap i.s.m. STOWA op dinsdag 22 november 2016 het symposium ‘Inundatie? Reken maar!’, om te ontdekken hoe we inundaties kunnen simuleren en om van gedachten te wisselen over welke simulatiemodellen op dit vlak boven het maaiveld uitsteken.

Kockengen casus
Eind juli 2014 trok er een enorme hoosbui over het dorp Kockengen. Er viel 138 mm neerslag in 48 uur, waarvan veruit de grootste hoeveelheid in 3 uur tijd, een gebeurtenis die minder dan eens per 1000 jaar voorkomt. Uiteraard had dit veel inundaties tot gevolg in Kockengen en de omringende veenweidepolders. Van deze gebeurtenis hebben we ontzettend veel geleerd. Maar één vraag bleef iedereen bezig houden: hoe simuleer je een dergelijke gebeurtenis het best? En wat is dat eigenlijk: het best? Moet een simulatiemodel vooral nauwkeurige uitkomsten geven, of draait het meer om visuele aantrekkelijkheid en snelheid? Of alles tegelijk wellicht, en dan ook nog eens op een gebruiksvriendelijke en betaalbare manier?