150205 STOWA IJsselvechtdelta P02 | Pitch 1 – Betaalbare Dijken

Presentatie opgenomen op het seminar “Innovatie in waterveilig en klimaatbestendig inrichten” gehouden op 5 februari 2015 in het Van der Valkhotel in Zwolle. http://www.ijsselvechtdelta.nl/seminar

Het seminar richt zich op het delen van kennis en ervaring vanuit diverse invalshoeken, het voeren van een lerende dialoog en het bepalen van de agenda voor de toekomst. Het programma richt zich op betrokken bestuurders en medewerkers van het rijk, waterschappen, onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s.

Waterveiligheid en klimaatbestendigheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor het wonen, werken en recreëren in de regio. De Deltabeslissingen zetten in op het realiseren van nieuwe normen voor veilige dijken, een waterrobuuste en klimaatbestendige ruimtelijke inrichting en een goede evacuatie en crisisbeheersing. Met deze beslissingen komen we in een nieuwe fase; we moeten aan de slag! Dat vraagt om een productieve, regionale samenwerking en levert vragen op over de concrete uitvoering.

Category: Algemeen, featured
Tags: