STOWA Documentaire | 2014 | Muskusrattenbouw in beeld

De (maximale) graafcapaciteit van een muskusrat is niet met zekerheid bekend, speciaal wanneer de muskusrat bij een toename van de populatie omvang moet concurreren om woonruimte en voedsel. Dit vormt een belangrijke onzekerheid bij het ontwerp van preventieve maatregelen, en zodoende een beperking voor de toepassing daarvan.
Inzicht in de (maximale) graafcapaciteit is nuttig voor:
De berekening van de invloed van graverij op de veiligheid van een kade;
De onderbouwing van het nut van het beperkt houden van de populatie (graafgedrag in relatie tot de omvang van de populatie).

Het doel van dit project is gedetailleerd vastleggen van de totale omvang van een schade door de graverij van een muskusrat in een waterkering.

Tags: